את אשר יאהב ה', יוכיח. משלי כא

הרשמה חינם למגזין הקבלה החודשי

אימייל:
שם:
שיעורים לצפייה
לימוד קבלה באינטרנט
לוח הרצאות וקורסים
ספרים | משה שרון
חנות ספרים ודיסקים
מאמרים
קורס | הרצאה | חוג בית
אימון אישי / זוגי
מן התקשורת
איך עושה משפחה?
לפי הקבלה
זוגיות לפי הקבלה
טיפים לחיים
ספרי קבלה להורדה
חנות ספרים ודיסקים
חגי ישראל לפי הקבלה
פרשות השבוע לפי הקבלה
שאלות נפוצות | קבלה
פיוטים
שעורים להאזנה לפי נושאים

טוען
האם מותר ללמד קבלה לאומות העולם?


אחת הסוגיות המורכבות בדורנו – לימוד תורה / קבלה לגויים. מרכזי לימוד לא מעטים מצהירים שמותר ואפילו מצווה ללמד קבלה לגויים, כביכול בכדי לעשות את התפקיד ולהיות עם סגולה לכל העמים.
רק אומר כך - גדולי המקובלים לאורך הדורות, דברו על כך שעם ישראל הוא השורש, הפנימיות של כל העמים, ושרק תיקון עם ישראל יביא לתיקון העולם, וגם מסבירים שתיקון עם ישראל יקרה בעזרת פנימיות התורה, היא הקבלה.
הבלבול נובע מהמחשבה שאנחנו צריכים כביכול ללמד אותם פנימיות התורה. זה לא נכון. התהליך הנכון הוא כזה:

 שלב ראשון | עם ישראל עוברים 4 גלויות בכדי להתכלל עם רצונות הגויים ולהיות מסוגלים לעשות תיקון ברמת העביות הגבוהה ביותר.

שלב שני | עם ישראל לומדים פנימיות התורה בנוסף לשאר חלקי הפרד"ס, מתמקדים בכוונות ולא רק במעשים, בפנימיות ולא רק בחיצוניות.

שלב שלישי | מקיימים את תפקיד עם ישראל, להיות אור לגויים – מקימים חברה הפועלת על פי העקרונות הרוחניים של ואהבת לרעך כמוך ומתגלה כתוצאה מזה צורת חיים חברתית שאין בה עוני, דיכאון, פשע וכו.

שלב רביעי | אומות העולם כתוצאה מהשינוי בעם ישראל משתנים גם הם ומעתיקים את דרך החיים המתוקנת.

בשום מקום לא כתוב שאנחנו צריכים ללמד אותם פנימיות התורה או שהם צריכים להשתתף איתנו בתהליך. המקובלים אומרים – יש לכם אחריות על כל העולם אבל הביטוי המעשי לכך הוא לא כלפיהם אלא פנימה, בתוך עם ישראל. אני מבין את הבלבול וגם את הרצון הטוב שקם בעם ישראל לעזור לגויים, זה הרי התפקיד שלנו לעתיד לבוא. נפלה בחלקנו הזכות שיש לנו דעת תורה שמסדרת לנו את הסדר הנכון ואומרת מה נכון מתי.

האם זו גישה מתנשאת? בעיניי ממש לא. זה כמו להגיד שכדי שכל הגוף יקבל חמצן – הריאות צריכות לקבל ראשונות. זה לא משהו נגד אומות העולם ח"ו או איזושהי לאומיות.

גם באתר שלי יש שיעורים להאזנה וכל אחד יכול הרי להכנס בכל רגע מכל העולם ואכן אני רואה בסטטיסטיקה שנכנסים! אני לא עושה הרי סלקציה. אין לי מושג, אולי זו איזו נשמה ששייכת לעם ישראל?

אין לי דבר וחצי דבר כנגד מישהו מאומות העולם, בדיוק להיפך, אני מאמין שכל מה שעם ישראל עושה ויעשה, מטרתו בסוף, להאיר לעומות העולם ולא לעצמם.

אבל יש הבדל גדול בין התהליך ההדרגתי הנכון, לבין לפרסם ספרי קבלה בכל השפות ולהפיץ אותם בעולם, להקים אתרי אינטרנט על קבלה בכל השפות ובכך למשוך את הגויים ללמוד אצלנו קבלה.
על זה כתב בעל הסולם "כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. והוא, המטה מהדרך, כי דרך האמת הוא קו דק מאד, שעליו פוסעים והולכים, עד שבאים להיכלא דמלכא. וכל מי שמתחיל ללכת בתחילת הקו צריך שמירה מעולה, שלא יטה לימין הקו או שמאלו, אפילו כחוט השערה, כי אם בתחילת הנטייה היא כחוט השערה, אפילו אחר כך הולך ישר באמת, אבל כבר לא יבוא בשום אופן להיכלא דמלכא..." (פרי חכם איגרות, עמוד ס"ד)

אביא כמה ציטוטים מני רבים בכדי לחזק עמדה זו:


"...אולם הגמר של תיקון העולם, יהיה בהכנסת כל באי העולם בסוד עבודתו ית', כמ"ש והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ודייק הכתוב "ביום ההוא" ולא לפני זה, וכן כמה כתובים: כי מלאה הארץ דעה את ה' וגו', ונהרו אליו כל הגויים וגו'. אולם תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הק' כלפי האומה הישראלית, דהיינו, כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדכך עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולא אבותינו שקיימו כל התורה מטרם שניתנה, כי אז לא היינו משובחים כלל משאר האומות כמובן. כמו כן מוטל על האומה הישראלית ע"י העסק בתורה ובמצוות לשמה להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא דביקותו ית' כמבואר. באופן, אשר כל מצוה ומצוה שכל יחיד מישראל עושה כדי לעשות נ"ר ליוצרו ולא לשום תשלום גמול ואהבה עצמית, נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם. כי אין הדבר נעשה בבת אחת, אלא בהתפתחות הדרגתית לאט לאט עד שמתרבים בשיעור גדול כזה באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדככות הרצויה." הרב יהודה אשלג. מאמר הערבות.
"הגויים טמאו את היהדות הגלוייה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם, אבני מזבח הקודש נתפגלו. אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר".
אורות התחיה סג'. הרב קוק.

"עניין מה שכתבנו למעלה, שאומות העולם די להם בדת שלהם ובעבודתם הנכריה כדי לחזור אל שרשם הטמא, וזה נראה ההיפך למה שכתוב שהתיקון שלהם תלוי בעבודת השם הנכבד, כעניין שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד". ואמנם התשובה על זה שהכל תלוי לפי הזמן, שהרי עכשיו בזמנים האלו שעדיין היא שליטת החול, די להם בעבודתם הנכרייה, ואדרבא גוי ששבת חייב מיתה, לפי שהוא מערבב את הכוחות, ורוצה להכניס את החול בתוך הקדושה ח"ו. אבל לעתיד לבוא, שהעולם יתוקן בתיקון השלם להכניס את הכל בתוך הקדושה לבדה ואין עמה אל נכר, אז הם צריכים גם הם לעבוד את הש"י על כל פנים, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף." רבי משה דוד וואלי. ספר הליקוטים חלק א', עמ' פב'.

"יכול אדם, שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט ע"י המצוות שבפועל. שהרי אפשר להרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. אבל סקירה של טעות היא זו. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. אבל תוכן הדבר הוא, שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו רעיון כל הארג הגדול של החקה המעשית מתפשט, זה היסוד הוא העצם הנשמתי, שהוא מצביין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. ומההבדלה הזאת נובעות הן כל ההבדלות המעשיות. ואפילו כשהאחרונות נפגמות אינן יכולות להגיע את פגמיהן ביסוד העליון שהיא החטיבה הנפשית, שההבדלות כולן יונקות ממנה. ולעולם ישאר הבדל בין ישראל לעמים. כדי לבסס ע"י ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש של העולם בתיקונו המרושם." אורות ישראל אות ז'. הרב קוק.

"בוא וראה, אשרי הם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא, שהקב"ה בחר בהם והם מתדבקים בו, ונקראים קדושים, עם קדוש... והעמים אינם מתדבקים בו, ואינם הולכים בחוקיו, ורושם הקדוש נעדר מהם, עד שהם מתדבקים בסטרא אחרא שאינו קדוש. ובוא וראה בשעה שרצה הקב"ה ליתן תורה לישראל, הזמין בני עשו, אמר להם רוצים אתם לקבל התורה. באותה שעה רגזה הארץ... אמרה לפניו ריבון העולם, השעשועים של שמחה שלך, מב' אלפים שנה קודם שנברא העולם, יזדמן לפני ערלים שאינם רשומים בבריתך.
אמר לה הקב"ה כסא כסא, יאבדו אלף אומות כמוהם, וברית התורה לא יזדמן לפניהם...ודאי, משום שהתורה אינה נתנית אלא למי שיש בו ברית קודש. ומי שמלמד תורה למי שלא נמול, משקר בב' בריתות, משקר בברית התורה ומשקר בברית הצדיק וכנסת ישראל. כי התורה ניתנה למקום זה ולא למקום אחר.
רבי אבא אמר, המלמד תורה למי שאינו נימול, משקר בג' מקומות עליונים, משקר בתורה, משקר בנביאים, משקר בכתובים. משקר בתורה שכתוב וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. משקר בנביאים, שכתוב וכל בניך למודי ה'...משקר בכתובים שכתוב ויקם עדות ביעקב, תורה שם בישראל.
ספר הזוהר. פרשת אמור אות נ"ד.

שיעור להאזנה בנושא:

עוד תשובות לשאלות נפוצות בקבלה | לימוד קבלה באינטרנט

 

 

הדפסה שלח לחבר חזרה לראש העמוד

אפסייט - בניית אתרים בניית אתרים אפסייט