אדם נוצר כדי להרים את השמים. הרב מנחם מנדל מקוצק

הרשמה חינם למגזין הקבלה החודשי

אימייל:
שם:
שיעורים לצפייה
לימוד קבלה באינטרנט
לוח הרצאות וקורסים
ספרים | משה שרון
חנות ספרים ודיסקים
מאמרים
קורס | הרצאה | חוג בית
אימון אישי / זוגי
מן התקשורת
איך עושה משפחה?
לפי הקבלה
זוגיות לפי הקבלה
טיפים לחיים
ספרי קבלה להורדה
חנות ספרים ודיסקים
חגי ישראל לפי הקבלה
פרשות השבוע לפי הקבלה
שאלות נפוצות | קבלה
פיוטים
שעורים להאזנה לפי נושאים

טוען
הרב יהודה אשלג | בעל הסולם | 1884-1954


חכמת הקבלה הפכה בשנים האחרונות לנחלת הכלל. תוך כמה עשרות שנים יצאה מחדרי חדריה הבני ברקיים ופלשה לאינטרנט ולחנויות הספרים, לאוניברסיטאות, לערוצי הטלוויזיה ולחוגי הבית. מה נשתנה הדור הזה מכל הדורות? כיצד הפכו סודות התורה שעברו מפה לאוזן, מרב לתלמיד, למותרים ונגישים כל כך?
התשובה נמצאת כנראה אצל אדם אחד, שהשפעתו על עולם היהדות במאה העשרים עוד תחקר ותהגה רבות - הרב יהודה אשלג שמו. זה היה בשנת 1995 שספרו 'מתן תורה' התגלגל לידיי, והאיר והעיר כל נים וגיד בגופי. הוא נפטר בשנת 1954 והשאיר אחריו צוואה רוחנית שלא נופלת מהרמח"ל, הרמב"ם, רבי נחמן והאר"י הקדוש ואולי אפילו עולה על כולנה. יחד עם חברו, הראי"ה קוק, חידש את התורה מבלי לצאת מתוך כתליה, האיר באור יקרות את החכמה הבינה מבלי לוותר על דעת התורה, חפר בה והפך בה מבלי לכפור בה ופתח עבורנו את הגן הנעול, שנוכל לטייל בו, מלאים מבטי פליאה, בינות פרד"ס שלם של תפוחים קדושים.
בעיצומם של עשרת ימי תשובה ב-ה' בתשרי תרמ"ה (1884) נגלה בדורנו זה, אור גדול, אור פני מלך חיים, האדמו"ר איש אלוקים קדוש מורנו ורבנו הרב יהודה הלוי אשלג בעיר ורשא בפולין.
אביו, הרה"ח רבי שמחה הלוי אשלג זצ"ל ואמו מרת מאשה רחל ע"ה השגיחו על הפעוט כעל בבת עינם כאילו ניבא להם ליבם כי עתיד אורו לזרוח בעולם. בימי נערותו התגלה כמתמיד עצום ועוד בטרם הגיע לעול מצוות היה בקי כמעט בכל הש"ס והתוספות.
בגיל 19 הוסמך לרבנות ע"י גדולי הרבנים של העיר ורשא ושימש כמורה צדק בעירו 16 שנים.
בשנת תרס"ו (1905) נשא לאשה את נכדת דודו מרת רבקה רויזא אברמוביץ והם התברכו ב-11 ילדים.

והוא כותב כך: שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני, מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיא בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופַנה... וזהו שהעניק לי ה' במידה שלמה. אשר מקובל אצלנו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור...ועל כן אמרתי, שכל זכייתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי.

הוא כתב פירוש מקיף לכתבי האר"י הקדוש וקרא לו בשם "תלמוד עשר הספירות", שם הוא מתאר את מבנה העולם הרוחני בדיוק שלא נופל מספר פיזיקה. אח"כ השקיע את כל כוחותיו בהדפסת פירושו הפנומנלי "הסולם" שכתב לספר הזוהר ובו תירגם מארמית לעברית את הספר כולו והוסיף ביאורים על דרך הקבלה.

שלמה שוהם, אחד מבכירי הקרימינולוגים בישראל סיפר עליו כך: בכל פעם שהצליח לגייס מעט כסף, מתרומות קטנות, היה מדפיס חלקים מן ה'סולם' שלו. מצאתי אותו עומד בבניין רעוע, חורבה כמעט, ליד מכבש דפוס ישן. הוא לא היה מסוגל להרשות לעצמו לשלם לסדר, ולכן סידר את אותיות הדפוס בעצמו, כשהוא עומד מעל המכונה במשך שעות בכל פעם, אף שהיה בסוף שנות השישים לחייו. הוא היה ללא ספק צדיק - איש צנוע, עם מאור פנים. מאוחר יותר שמעתי שהוא בילה כל כך הרבה שעות בסידור הדפוס, עד שהעופרת פגעה בבריאותו.

בצלם של גדולי ישראל
את משנת החסידות קנה הרב אשלג זצ"ל אצל האדמו"ר מקאלושין ר' מאיר שלום מרבינוביץ (נכד היהודי הקדוש מפשיסחה). לאחר פטירתו המשיך ללמוד אצל בנו ר' יהושע אשר מפורסוב ובנוסף הסתופף בצילם של האדמו"רים, ר' יששכר דב רוקח מבעלז זי"ע והרה"ק ר' יחיאל מאיר מאוסטרוביץ זי"ע.
עוד בוורשא התייגע הרב אשלג למעלה מן הכח האנושי בעבודת השי"ת ובלימוד חכמת הנסתר, עד שהתגלה אליו בוורשא נסתר אחד, אשר פתח לו את הדרך להשיג במראות השמים את העולמות העליונים הנזכרים בחכמת הקבלה, ומאז הלך הלוך וגדול בחכמת הקבלה, עד שנעשה יחיד בדורו.
נביא כאן מכתב שכתב לבן משפחתו אודות אותו אדם נסתר שהתגלה אליו:

"אספר לו העקרים שקרו עימדי מתחילת העסק עד הסוף, ושבסיבתם זכיתי בהחכמה ברוב רחמיו ית': בי"ב ימים לחודש מרחשון בששי בשבת בבוקר בא אלי איש אחד, נתגלה לי שהוא חכם גדול הפלא ופלא בחכמת הקבלה וגם בכל מיני חכמות, ותיכף בתחילת דיבורו הרגשתי בו וטעמתי כי חכמת אלקים בקרבו, וכל דבריו בהפלגה גדולה בהתפארות עצמית. עכ"ז האמנתי מאד בכל קומתי וחושי. והבטיח לי לגלות לי חכמת האמת בכל מילואו, ועסקתי עמו כמו ג' חדשים בכל לילה אחר חצות בביתו. ורוב העסק היה בדרכי הקדושה והטהרה. אמנם בכל פעם הפצרתי אותו לגלות לי איזה סוד מחכמת הקבלה, והתחיל לומר ראשי דברים, ושום פעם לא השלים לי. והיה לי בזה געגועים עזים כמובן. עד שפעם אחת אחר הפצרה גדולה השלים לי סוד אחד, והיתה שמחתי עד אין קץ. ומיני אז התחלתי לקנות בעצמי מעט ישות, וכאשר נתרבתה הישות שלי כן נתרחק ממני מורי הקדוש, וגם בזה לא הרגשתי. ונמשך זה כמו שלושה חודשים, עד שבימים אחרונים לא מצאתי אותו בביתו כלל, בקשתיו ולא מצאתיו. אז הרגשתי שבאמת נתרחק ממני, ונצטערתי מאוד, והתחלתי להטיב דרכי. ובתשעה לחודש ניסן בבוקר מצאתי אותו, ופייסתי אותו הרבה על הדבר, ואז שוב נתפייס כמקודם ממש, וגילה לי סוד גדול וכולל במקוה שנמדד ונמצא חסר, ושמחתי עלתה למעלה ראש כמובן. אמנם ראיתיו כמו מתחלש, ואני לא יצאתי עוד מביתו, ולמחרת בעשרה בניסן שנת עטר"ת לפ"ק שבק חיים לכל עלמא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר. וגודל צערי אין להעלות על הכתב, כי לבי היה מלא תקוה לזכות בחכמה ודעת כחד מן קמיא. והנה נשארתי בעירום ובחוסר כל, ואפילו מה שקבלתי ממנו נשכח לשעתו מחמת הצער הרב. ומיני אז והלאה דלו עיני למרום בגעגועין וכסופין עד אין קץ, לא נתתי דמי לי אף רגע אחד ביום, עד שמצאתי חן בעיני קוני וצורי יתברך ויתעלה, וזכות מורי הקדוש ז"ל ותורתו עמדה לי, ונפתח לבי בחכמה העליונה הלוך ורב כמעיין נובע. גם נזכרתי בחמלת השי"ת כל הסודות שקיבלתי ממורי ז"ל. ברוך ה' שהחייני וקיימני. ומה אוכל עני כמוני להודות לו יתברך, וגם מתחילה ידע יתברך את עניי שאין לי שכל ובינה אפילו להודות ולהלל בשביל טובותיו העצומים, אמנם מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. ומורי הקדוש הנזכר היה מתפרנס ממסחרים גדולים והיה מפורסם בכל העיר לסוחר נאמן, אבל בחכמת הקבלה לא הכיר בו שום בן אדם עד היום הזה, ולא נתן לי רשות לגלות שמו".

השיבה לציון
בעל הסולם והחברותא שלו שאלו את האדמו"ר מקאליש, האם זה נכון שהם סיימו את תפקידם בעולם, האדמו"ר ענה להם: שהחברותא כן ולרב אשלג יש עוד מה לעשות.
חפצו של "בעל הסולם היה לעלות לארץ ישראל. רבו האדמו"ר מפרוסוב אמר לו שבארץ ישראל מאבדים את כל המדרגות. בעל הסולם ענה לו שהוא לא מחפש מדרגות אלא רק את עבודת השם. בהיות "בעל הסולם" רב מפורסם בוורשא ומורה הוראה בעל תלמידים רבים עמדו להצטרף אליו עוד 300 משפחות כדי להקים ישוב בארץ, אך תוכנית זו לא יצאה לפועל והוא הרגיש צורך עז לעלות. הוא אמר לאשתו הרבנית, שחייבים הם לעלות לארץ ישראל, באשר גמר את תיקון נפשו לגמרי, ואם לא יעלו לארץ ישראל, אין לו עוד מה לחפש בעוה"ז ועליו להסתלק מן העולם.
בחול המועד סוכות, שנת תרפ"ב (1921) בהיותו בן 36, הגיע בעל הסולם לארץ הקודש והתיישב ברובע היהודי שבעיר העתיקה. על אף מאמציו הרבים להסתיר את זהותו ולהתפרנס מיגיע כפיים, הכירוהו יהודים שהגיעו מפולין ולא הצליח להסתיר את גדלותו. אישיותו הכבירה נתגלתה עד מהרה, ולא חלף זמן מועט עד שנתגלה טיבו: שאין מקצוע בתורה שאין לו בקיאות עצומה בו, ועל כולם ידיעתו בתורת ה
קבלה על כל מדוריה וחלקיה.
הוא החל ללמד בישיבת "חיי עולם" ליד ככר השבת ושם החלו להתקבץ סביבו תלמידיו הראשונים.

baal hasulam

סוד השם ליראיו
עיקר מגמת חייו של "בעל הסולם" זצ"ל היתה פתיחתם של שערי תורת הסוד לפני כל לומדי התורה והפצתה. עד שבא "בעל הסולם" זצ"ל כלל לא ניתן ללמוד תורה זו מן הספר. החכמים הקדמונים קיצרו בדבריהם והשתמשו בביטויים ובסגנון לשון שמתלמד לא יכול היה להבין מידיעתו אלא אם כן למד פה מפה מרב מובהק. דרכו של בעל הסולם היתה שונה והוא סבר שכל יהודי מחוייב ללמוד את תורת הסוד.

בשנת תרפ"ד (1924) עבר לגור בגבעת שאול ונתמנה כרב המקום ומורה צדק ע"י הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. אחד מכינוייו של הרב זוננפלד את בעל הסולם היה: הכהן הגדול בלימוד הקבלה.

בשנת תרפ"ה (1926) חזר לפולין לפגוש את רבו, האדמו"ר מפורסוב

בשנת תרפ"ה (1927) נסע ללונדון ושם כתב את הפירושים "פנים מאירות" ו"פנים מסבירות" על הספר "עץ החיים" של האר"י הקדוש. היה זה חידוש גדול בעולם הקבלה משום שעד כה לא נתפרסם על הספר "עץ החיים" פירוש כה שיטתי המציג דרך בעלת עקרונות וחוקיות נפלאה ובהירה.

בסוף שנת תרפ"ח (1929) חזר לארץ ישראל.

בשנת תרצ"ב (1932) עבר לגור ביפו.

בשנת תרצ"ג (1933) הודפס ספרו "מתן תורה" ספר זה יצא בתחילתו בצורת חוברות הדומות לעיתון, אך השלטון הבריטי אסר את המשך הוצאתם לאור. המאמרים נכתבו בצורה מדעית שתתאים גם לציבור שאינו שומר תורה ומצוות אבל גם לאדם חרדי בעל נטיה לאמת בעבודת השם שיגלה בספר זה אוצרות חיים כי כתובים בו כל יסודות הדת על דרך האמת.

באותה שנה החל "בעל הסולם" לחבר את חיבורו הענק "תלמוד עשר ספירות". בחיבור זה קיבץ קטעים מכל כתבי האר"י לפי סדר השתלשלות המצבים הרוחניים בדרך סיבה ומסובב. ע"י ספר זה למעשה נפתחה חכמת הקבלה באופן מדהים בפני הציבור כי ניתנה ההזדמנות לכל אדם להתרומם לגבהי המדרגות של התגלות אלוקית.
באותה שנה בה החל לכתוב את "תלמוד עשר ספירות" החל בכתיבת פרוש "אור פשוט" לספר "בית שער הכוונות" של האר"י הקדוש.

בשנת תרצ"ו (1936) עבר "בעל הסולם" לגור בבני ברק והקים בית מדרש ברח' בן פתחיה.

בשנת ת"ש (1940) חזר לגור בירושלים בשכונת הבוכרים וכתב את ה"מבוא לספר הזהר".

"בעל הסולם" ותלמידיו
חבורה של תלמידים התכנסה סביבו. הם הגיעו אליו במסירות נפש בכל יום בשעה אחת אחר חצות ולמדו עד אור הבוקר וכשהתמנה לרבה של שכונת גבעת שאול במערב ירושלים, תלמידיו המסורים היו צועדים לילה לילה מרחק שעת הליכה מהרובע היהודי עד גבעת שאול.
הבולטים שבתלמידיו: בנו, רבי ברוך שלום אשלג, גיסו, הרב יהודה צבי ברנדווין, הרב משה יאיר ווינשטוק, הרב דוד מינצברג, הרב משה ברוך למברגר, הרב יצחק אגסי, זכר צדיקים לברכה.

בשנת תש"ג (1943) החל לכתוב את פירוש "הסולם" לספר הזהר הקדוש. הוא הקדיש את כל יומו לכתיבת פרוש זה ולמרות דלקת פרקים קשה שהסבה לו יסורים קשים, היה כותב במשך שמונה עשרה שעות ביממה. הוא אמר אז שע"י הפירוש הזה יוכלו ללמוד את הזהר כפי שלומדים חומש עם רש"י וכתב אודות ביאורו זה:
"וקראתי הביאור בשם "הסולם" להורות שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עליה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא "סולם" לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. אומנם אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו, כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העליה, אז לא תושלם כוונתך, כן הדבר בביאור שלי על הזהר, כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, עד סופם, עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם, שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזהר גופו, כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה"

מימון ההדפסה של פירוש "הסולם" נעשה ע"י תלמידיו במסירות נפש, כי הימים היו ימים קשים, ימי השואה באירופה, ימי השילטון הבריטי בארץ ישראל, ימי מלחמת העצמאות, בימים ההם לא היה מה לאכול, ובכל זאת השיגו תלמידי רבינו כספים, ע"י שמכרו את כל אשר להם, וע"י שלוו הלוואות ענק.
בשנת תש"ו (1946) בעיצומה של כתיבת פרוש "הסולם", עבר לגור ברחוב יבנה 4 בת"א.

בשנת תש"ט (1948) קיבל שתי התקפות לב ונאלץ לערוך הפסקה של כמה חודשים מהכתיבה. בעקבות מצבו הבריאותי, נאלץ "בעל הסולם" למסור שיעור רק פעם בשבוע ונמנע ממפגשים מיותרים.

בשנת תשי"ג (1953) סיים "בעל הסולם" זצ"ל את כתיבת פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש. החיבור נפרס על עשרים ואחד כרכים. השמחה היתה עצומה אין לשער ואין לתאר. נערכה סעודת הודיה במירון ובה דיבר הרב אשלג על דבקות האדם לשי"ת אשר הגילוי הגדול של ספר הזוהר מורה על כך שאנו בדורו של מלך המשיח וע"י ספר הזהר יוכל עם ישראל להכין את עצמו כראוי לגאולה השלמה ולביאת המשיח.

ימיו האחרונים והסתלקותו
לאחר סיום כתיבת פירוש "הסולם" מצבו הבריאותי החל להתדרדר והוא מיעט לצאת מביתו. כחצי שנה לפני פטירתו נסע לצפת ולמירון ושם ערך סעודה גדולה, אף אחד לא הבין שזו סעודת פרידה שלו מתלמידיו הנאמנים.
ביום פטירתו יום כיפורים שנת תשט"ו (1955) ציוה להקדים את התפילה בשעתיים וכשהגיע שליח הציבור למילים "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי" יצאה נשמתו הקדושה והטהורה ודבקה בכור מחצבתה בהיותו בן ששים ותשע בלבד.

השפעתו על הדור
הדור הנוכחי הוא מנפלאות תמים דעים. כיצד מגלה עמוקות מיני חשך ולמרות החשך החברתי, העדתי, הכלכלי וכו' בוקע חלוני רקיע ומפציע קרני אור, עוטה אור כשלמה, נוטה שמים כיריעה. מי העלה על דעתו שבדור הקוסמו-מודרני, חומרני, בעל אפשרויות בלתי מוגבלות של השגים טכנולוגים מדעיים ועולם התענוגות, תופיע רוח אלוקים חדשה על פני תבל. יפתחו אוצרות נפלאים של סודות בראשית ומעשה מרכבה על המוני בני ישראל. ונדמה שמרכז הכוח המתחדש והמתעורר הוא האור הגנוז שנגנז מששת ימי בראשית. עוצמת השפעתו של רבנו הרוחני, ענק הדורות מוהר"ן רבי יהודה הלוי אשלג זיע"א על פני הדור טרם הובנה ועוד ידובר רבות אודותיה.

יצירותיו הרוחניות 
שתי יצירותיו העיקריות, פרי עמל של שנים ארוכות, הן
"תלמוד עשר הספירות" המיוסד על כתבי האר"י ופירוש "הסולם" לספר הזוהר,
שהוא הפירוש המלא והמקיף ביותר שנכתב על ספר הזוהר עד כה.
לצד פירושים אלה פרסם בעל הסולם קונטרסים בשם
"מתן תורה" שלימים הפכו לספר מופלא בשם זה.

כמו כן פרסם אשלג מאמרים רבים על משנתו החברתית-רוחנית
ובהם ניתח משטרים חברתיים שונים
ואף התווה תכנית מפורטת לבניין חברה עתידית מתוקנת הפועלת על פי חוקי ההשפעה ההדדית.
לאחר מותו פורסמו ספר מאמריו "פרי חכם"
ואיגרות שכתב לתלמידיו בעת ששהה בחו"ל בשם זהה.

שינוי חברתי
בעל הסולם לא הסתפק בהעלאת רעיונותיו על הכתב אלא פעל רבות לקידומם, ואף נפגש לשם כך עם מנהיגי תנועות הפועלים ועם אישי ציבור,
ובהם זלמן שזר, משה שרת, חיים ארלוזרוב וחיים נחמן ביאליק. מספר ביומנו דוד בן-גוריון, שהופתע בפגישותיהם: "אני רציתי לדבר איתו על קבלה, והוא איתי על סוציאליזם".

לכאורה מפתיע לראות כי בעל הסולם חפץ להתקרב אל תנועת הפועלים העברית ואל ראשיה, הרי בינם לבינו היה הבדל חיצוני ומנטאלי גדול.
אולם עיון מעמיק בכתביו חושף דמות מורכבת ומרתקת של איש משכיל ורחב-אופקים הבקי בחוכמות רבות, המעורה היטב במתרחש בארץ ובעולם
ובעל דעות מהפכניות ומרחיקות-לכת בתעוזתן.

כתבי הרב אשלג להורדה | ספרי הרב אשלג לרכישהלימוד קבלה באינטרנט

 

הדפסה שלח לחבר חזרה לראש העמוד

אפסייט - בניית אתרים בניית אתרים אפסייט