כבר הגיע השעה לשבור את הכבלים שידי עצמי שמות אותם על כל אברי נשמתי. הרב קוק

הרשמה חינם למגזין הקבלה החודשי

אימייל:
שם:
שיעורים לצפייה
לימוד קבלה באינטרנט
לוח הרצאות וקורסים
ספרים | משה שרון
חנות ספרים ודיסקים
מאמרים
קורס | הרצאה | חוג בית
אימון אישי / זוגי
מן התקשורת
איך עושה משפחה?
לפי הקבלה
זוגיות לפי הקבלה
טיפים לחיים
ספרי קבלה להורדה
חנות ספרים ודיסקים
חגי ישראל לפי הקבלה
פרשות השבוע לפי הקבלה
שאלות נפוצות | קבלה
פיוטים
שעורים להאזנה לפי נושאים

טוען
חירות מזוייפת | שיעור חדש להאזנה

חירות מזוייפת להאזנה והורדה | משה שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקורות ההרצאה: 

 

 

 

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשלון, וקדשנו במצותיו. ותתן לנו ה' אלוקינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את חג המצות הזה, את יום טוב מקרא קדש הזה, זמן חרותנו. הגדה של פסח. קדש

 

 

 

בכל דור ודור חיים אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכח הזרוע הנטויה להוציא אל הפועל את רוממות המעלה מעט מעט בכל דור ודור, חייב כל אחד להשלים, להשיג ולהרגיש את חלקו בשלמות המעלה, השייך לערכו ולדורו, המגיע לו מיציאת מצרים. הרב קוק | עולת ראיה ב רפג

 

 

אחרי שיסורו מאתנו כל הצדדים הרעים של העבדות ישאר לנו הצד היפה שבו, שעל ידו יוכל האדם באהבה לסבול ג"כ מה שהוא נגד רצונו ונטייתו, שהוא יסוד המרור, לקבל באהבה את מרירות החיים כשיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית...בהיות האדם כ"כ בן חורין עד שיוכל בחירותו המוחלטת לשעבד עצמו במקום הראוי, ולהיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. ע"כ הצורה השלמה של החירות באה בהיותה נכרכת עם העבדות, שאז ימצא האדם בנפשו השלטון הגמור הראוי לבן חורין באמת, המושל ג"כ על הגדול שבכוחות שהוא כח החירות עצמו. הרב קוק | עולת ראיה. סז.

לאיזה צורך האדם צריך להרגיש שהוא נמצא במצב ירידה, מהי התועלת מזה. ואנו רואים, שבזמן של מצב עליה... הוא מסתכל על זה כדבר שנברא ללא צורך, כלומר שיותר טוב היה, אם הבורא היה בורא את כל הנבראים שיהנו מדברים רוחניים. אם כן, המחשבות של ירידות האלו, מה האדם הרויח מזה, שאחרי כל עליה הוא בא לידי ירידה... הלא יותר טוב היה, אם האדם היה נשאר במצב עליה. הרב ברוך שלום אשלג. מאמרי פסח.

 

אמר דוד אלהי ישראל לי דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר והוא מבטלה, הוי אומר צדיק מושל ביראת אלהים זה הכובש את יצרו. תנא דבי אליהו רבה פרק ב'

 

 

 

 

 

האדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות ואין קץ ליסורים רוחניים וגשמיים המסובבים מזה. הרב קוק | אורות הקודש קמז.

 

 

 

 

"למה באה השבירה? לפי שהאלוקות נותנת היא לפי כוחה והמקבל מוגבל הוא אם כן תהיה הטובה מוגבלת על כן נותן הוא הטובה ללא שיעור לפי מידתו ותהיה אלוקית בלתי גבולית. ואף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל כי אם כשישבר לגמרי ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי להתאחד באלוקות". הרב קוק | אורות הקודש עמ תקכ"ז

 

 

אין לך אדם שאיננו משועבד לדעות ומדות ותכונות קדומות, המשפילות את הדר נפשו, ולפעמים יש שמה שהוא קורא בשם חירות איננו כי אם שעבוד לאיזה מצב קדום, גרוע ושפל. על כן בעין פקוחה צריך האדם להתבונן על מהות החרות, בשעה שהוא שואף אליה, למען לא תתחלף לו העבדות השפלה בחרות. הרב קוק | אורות הקודש קסב

 

 

כי אין לנו לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי המשלים את חסרונותינו...איך יעלה על לב איש נבון לאמר שיש דבר שאנו יכולין לשאוב ממנו השלמה מוסרית, ולא תעשה בכונה מהחכמה העליונה להועיל לנו לחיותינו בהשלמתינו האנושית האמיתית הרב קוק | עין איה ברכות א'

 

 

הורד את השיעור | עוד על פסח לפי הקבלה | לימוד קבלה באינטרנט |

פורום קבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(תודה גדולה נתונה לרב פיירמן על ההשראה לשיעור)

 

 

 

 

 

הדפסה שלח לחבר חזרה לראש העמוד

אפסייט - בניית אתרים בניית אתרים אפסייט