הקל שבקלים והפחות שבפחותים שעולה בדעתך, אני אוהב אותו יותר ממה שאתה אוהב את בנך יחידך. הבעש"ט

הרשמה חינם למגזין הקבלה החודשי

אימייל:
שם:
שיעורים לצפייה
לימוד קבלה באינטרנט
לוח הרצאות וקורסים
ספרים | משה שרון
חנות ספרים ודיסקים
מאמרים
קורס | הרצאה | חוג בית
אימון אישי / זוגי
מן התקשורת
לפי הקבלה
זוגיות לפי הקבלה
טיפים לחיים
ספרי קבלה להורדה
חנות ספרים ודיסקים
חגי ישראל לפי הקבלה
פרשות השבוע לפי הקבלה
שאלות נפוצות | קבלה
פיוטים
שעורים להאזנה לפי נושאים

טוען
פורים יותר גדול מכיפורים? עופר משען

מתוך שיעור של עופר משען על פורים. סיכם: אורן ברוקס.

בשיעור זה ננסה לפענח את מה שנאמר בתיקוני הזוהר, שפורים נחשב לחג גבוה יותר בקדושתו מיום כיפורים. איך יתכן ומדוע?
יום הכיפורים, נחשב בעינינו ליום הקדוש בשנה ובתיקוני הזוהר רשום שכיפורים הוא כ-פורים. לפיכך פורים נחשב ליותר גבוה בקדושתו מיום הכיפורים. כשתיקוני זוהר כותב את זה, זה מטלטל, כי אין שום יראה והכנה לפני פורים, ונהפוך הוא, זה יום של קלות דעת, ולכן גם כאן חשוב לדעת: למה פורים הוא יום של קלות דעת? ומדוע נכנסים לפורים ללא שום הכנה וללא שום יראת קודש?
אפילו בפשט רואים שהחג הזה מדבר לכל היהודים אפילו אלה שלא מכבדים את יום הכיפורים. כולם נוהגים לשמוח, לשלוח מנות, משתה, תחפושות וכדומה.

פורים החג האחרון בשנה
השנה ביהדות מתחילה בחודש ניסן שהוא החודש הראשון ובחג הפסח. השנה מסתיימת בחודש אדר בחג פורים. וידוע שהסיכום והסיום של השנה זה השיא של השנה. פורים נחוג באמצע חודש אדר בי"ד וט"ו כשהירח מלא, ובתקופה זו יש את עיקר האור, ולכן חג פורים הוא הסיכום הרוחני של כל השנה. ולשם מתנקזות כל הכוונות של החודשים.
לכל אחד מחודשי השנה יש תכונת אור אחרת שצריכה לרדת. התכונה של חודש אדר מעבר לצרוף שם הוי"ה (סוג האור) היחודי שלו עצמו, הוא שיש בו גם את הצרופים של כל החודשים יחד.

כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה: " שאלה מטרוניתא: מה עושה הבורא מאז שברא את העולם?" התשובה: יושב ומשחק עם לוויתן.
מטרת בריאת הלוויתן היא כדי לשחק עמו. משהו שהוא לעתיד לבוא. רש"י אומר שלוויתן זה מלשון לוויה וחיבור. כלומר לוויתן מייצג חיבור רוחני שלם וגדול שמחכה לעם ישראל באחרית הימים.
לכל אחד מהחודשים מיוחס חוש מסויים. לחודש אדר מיוחס חוש הצחוק. וצחוק קשור לאותו לוויתן.

צחוק
צחוק זה משהו שבא מרצון ולא מהכרח או מכפיה. צחוק זה מקום פנימי בנשמה שבא מרצון.
קטורת – חיבור הטוב והרע - שמחה. כתוב שיש שמחה בבית המקדש כשמקטירים קטורת. מדוע? כי בקטורת יש 11 סימנים שמחברים יחד.
לוויתן זה החיבור השלם, שאדם הצליח לעשות במשך כל השנה. מקום שבו אדם מצליח לחבר את כל הדברים שקרו לו בשנה האחרונה גם הטובים וגם הרעים, לכדי תמונה ברורה בה הוא מבין איך לכל פרט היה את החשיבות שלו, בתוצאה שהיא לטובתו. כלומר יכולת להסתכל אחורה לשנה ולחבר את הכל לכדי שמחה. שכן "אין שמחה כהתרת הספקות" ואם התמונה ברורה לך אזי התרת את כל הספקות .

כאמור הקטורת מורכבת מ-11 סימנים שונים.
מרדכי נקרא ע"ש אחד הסימנים בקטורת שנקרא מור שהוא החלק שריחו הינו הטוב ביותר.
בגימטריה המן = חלבנה =95. חלבנה הינו החלק הכי מסריח בקטורת.
הדבר המעניין שקטורת חייבת להכיל את כל הסימנים מהריחני ביותר ועד המסריח ביותר. ואי אפשר לוותר אף על אחד מהם. (קטורת עשויה בצורה נכונה צריכה לבעור ולתת ריחה רק בבית המקדש).
האנלוגיה בכך היא שהחיבור צריך לכלול את כל הדברים הרעים והטובים כדי להביא לשמחה. כי בלי זה אין קטורת ואם לא מקטירים קטורת אז אין שמחה בבית המקדש. אין מציאות של לוויתן כלומר של החיבור השלם בלי חיבור גם של מרדכי – הטוב וגם של המן – הרע. קצה הקדושה וקצה הטומאה.
הסיכום של רעיון זה: כאשר אתה מצליח לראות את החיבור הגדול בכל הדברים הן הטובים והן הרעים בשנה שעברה עליך, זה מביא שמחה.

חגי ישראל ותיקון המידות
בכמה מדרשים יש הסברים שכל חג בא לתקן מימד אחר בחטא אדם הראשון. אדם הראשון זה כלל נשמות ישראל. כלומר נשמתו של כל אחד מאיתנו היתה כלולה בחטא זה ולכן יש לנו אחריות קולקטיבית לתיקונו.
יש דעה שעץ הדעת היה אחד משבעת המינים. ולכן כל חג בא לתקן סוג אחר של שבעת המינים שהיה עץ הדעת.
חיטה – פסח – תיקון הגאווה - אחת הדעות הוא שעץ הדעת היה חיטה ולכן החג הראשון – פסח בא לתקן את החיטה. חיטה יכולה להיות תפוחה לכדי לחם או עניה לכדי מצה. התיקון כאן הוא כנגד הגאווה.
שבועות מתקן את התמר. ולכן נהוג לאכול חלב ודבש (דבש בתורה זה תמר)
חנוכה מתקן את הזית.
פורים מתקן את הגפן. פורים הוא החג האחרון בשנה, שמתקן את הגפן וזה התיקון הקשה ביותר של עץ הדעת. הגפן נקרא יין שיש בו שתי יכולות הופכיות. האחת היכולת לשמח ולרומם רוחו של אדם למקום הגבוה ביותר. השניה הוא יכול להיות משכר ולהפיל אדם למקומות הנמוכים ביותר.
בפורים מתקנים את התיקון הקשה ביותר דווקא בכך שלא מכוונים לתיקון. לדברי חז"ל אדם צריך להשתכר "עד דלא ידע בין ארור המן לצדיק מרדכי"
תיקון אחשוורוש – תיקון הלב (עשרה מלכים – שגזרותיהם השפיעו על כל העולם)
לפי חז"ל היו עשרה מלכים שמלכו בכיפה כלומר ברוחניותם, הגיעו לדרגה שמא שגזרו השליך על כל העולם. עשרת המלכים כנגד עשר הספירות כדלקמן:
1. מלך מלכי המלכים - כתר
2. נמרוד – חוכמה. אין השגה בחוכמה ולכן היא חושך וזה נמרוד.
3. פרעה – בינה. פרעה החזיר בתשובה את העיר נינוה כששמע בקול יונה.
4. מלכי ישראל – חסד
5. נבוכדנצר – גבורה.
6. אחשוורוש – תפארת
7. יוון – נצח. חג חנוכה
8. רומי – הוד
9. משיח – יסוד
10. מלך מלכי העולמים חוזר למלוך במלכות שדי – מלכות.
אחשוורוש כנגד ספירת תפארת כנגד הלב. כלומר פורים הוא תיקון אחשוורוש ומכוון לתיקון הלב. תיקון הלב זה תשובה מאהבה. ותשובה מאהבה היא תכלית האדם בעולם. הבורא מבקש מאיתנו את הלב שלנו ולא חוכמה או ידע או ביטחון וכד' וזה תיקון אחשוורוש.
תשובה מאהבה זה הפטנט הגורם להפיכת זדונות לזכויות.

תשובה מאהבה
לפי חז"ל אהבה מקלקלת את השורה. כלומר גורמת לאנשים לעשות קלקולים. בפורים יש עניין של "ונהפוכו". כלומר מקלקלת גם לצד השני. ולכן ניתן להפוך על ידה זדונות לזכויות. כמו שאהבה מקלקלת חוקים לרע אז גם מקלקלת לטוב.
לכן תיקון פורים הוא תיקון הלב. תפקיד הלב הוא אחד - להיות מרכבה לשמחה.
הלב נקרא תפארת שנקראית בינה דגופא. לתפארת יש 5 ספירות פרטיות. הכתר שבתפארת – חסד. הגבורה שבתפארת זה החוכמה. הבינה שבתפארת - תפארת.
כל מטרתה של מגילת אסתר היא לעורר בנו את האהבה והשמחה, שכל העולם מתנהל על ידו במין צורה שבסוף תסתיים בצחוק גדול. ולכן צריך לעשות זאת בתמימות ובפשטות כי אהבת השם היא פשוטה וללא תנאים. רעיון פורים - לחזור לאותה אמונה פשוטה בבורא שדואג לנו..

קדושת מגילת אסתר
במגילת אסתר לא מוזכר אפילו פעם אחת שם השם וגם לא בספר שיר השירים.
אומר רשב"י: " כל הספרים קודש. שיר השירים קודש הקודשים" – המשמעות של קודש הקודשים היא שכל המילים שם קדושות. ולכן כדי לא ליצור היררכיה לא מופיע שם השם. כך גם מגילת אסתר היא קודש קודשים כלומר שאין בה חולין . רוצה לאמר שכל החיים שלנו זה קודש קודשים. הקב"ה ברא את כל פרטי הבריאה הזו בשבילנו כדי שנהנה ונתחבר אליו.

רמזים במגילה
השמות של מרדכי ושל אסתר מופיעים ג"ן פעמים - 53 פעמים. בתורה יש גן פרשיות. כל זה מרמז לנו על גן עדן.
המן – מופיע ד"ן פעמים - 54 פעמים.
ושתי – 9 פעמים. 9 זה מספר המרמז על הס"א.
כל השמות הללו הן כוחות רוחניים. מכל הכוחות הרוחניים המלך אחשוורוש מרמז עלינו.
השחקן הראשי במגילה זה אחשוורוש –אנחנו. על אחשוורוש נאמר: "הוא שהמית את אשתו (ושתי) בעבור אוהבו (המן), הוא שהמית את אוהבו (המן) בעבור אשתו-(אסתר.)
אחשוורוש –אותיות שורש אחר. הוא עשה משתה בו התלבש בבגדי כהן גדול והשתמש בכלי המקדש. גם אדם לוקח את כלי הקודש שניתנו לו שמחה, ביטחון, ואהבה אמונה, יראה אך משתמש בהם לצרכיו. בתחילת דרכו הוא שייך לטומאה ולכן משתמש בכלי המקדש כדי ליהנות לעצמו. בתקופה זאת הוא מחובר לושתי – אותיות ישות. אדם בתחילת דרכו מחובר לישותו (ישות בגמטריה זה גם שטות עם הכולל כלומר עם המלה עצמה (סופרים את הכולל-המלה עצמה וזה מרמז על עתיד לבוא).
לפי חז"ל אין אדם חוטא אלא אם נכנסה בו רוח שטות – כלומר כשאתה חוטא אתה לא כופר אלא פשוט אתה עדיין לא מבין. אם היית מבין לא היית עושה.
אחשוורוש קרי אנחנו עוברים מהלך מקסים לאורך המגילה. מגיע רגע שאחש' מזמין את ישותו (ושתי) כדי להראות את יופיה. הוא קורה לה אך אז מגלה שאין בה כלום והיא לא יכולה לעזור לו ברגעי אמת וכאן מתחיל מהלך של תיקון. שבה צריך למצוא אלטרנטיבה. ואז מתעוררת נק' אמונה שמעבר לגוף שלו.
לפי חז"ל אסתר גימטריה שושנה – היא נק' האמונה.לפי הזוהר נמשלו ישראל לשושנה שיש בה 13 עלי כותרת ו5 עלי בסיס. 13 מידות הרחמים ו-5 ספירות. אלא שהשושנה צומחת רק בין החוחים כלומר גדלה ע"י הייסורים.
אחשוורוש הכניס את אסתר הביתה אך בשלב זה היא עדיין לא גילתה את עמה ומולדתה, כי האמונה יכולה להתגלות לאט לאט. צריך להוציא את נקודת האמונה למימוש במציאות הכוללת.


מה ההבדל בין שמחה לצחוק?
הלב זה שמחה אבל החוש הוא צחוק. לפי חז"ל מאז חורבן הבית אסור לאדם למלא פיו צחוק, אבל חובה עליו להיות בשמחה פנימית. צחוק זה שמחה מוחצנת. בפורים השמחה כל-כך גדולה שיכולה לפרוץ החוצה לחיצוניות. פורים זה גמר התיקון. להוריד את הגאולה עד הגוף. ולכן השמחה יוצאית מהרוח ומקבלת ביטוי חיצוני.
חנוכה זה ימות המשיח.
יש את שלושת הקליפות אתם מתמודדים-חמור, שור וכלב. ראשי תיבות חשך.
חמור - כנגד קליפת ישמעאל – קליפת ימין .
שור – כנגד קליפת עשו – קליפת שמאל.
כלב – כנגד קליפת עמלק.
חמור ושור זה שתי קצוות ידועות. חמור זה קליפת ימין. ביחס למרכז , מזרחה מאיתנו, מעיד על עודף אמונה בשם עד כדי חוסר עשייה מוחלטת בחיצונית . הם מתבטלים בפני הרוח.
שור זו קליפת השמאל. ביחס למרכז ומערבה מאיתנו, מעידה על אמונה מופרזת ב"כוחי ועוצם ידי". הקליפה זה הגזמה.
אך באשר לשתי קליפות אלה, יש עם מי להתדיין.
עמלק לפי חז"ל זה עניין של ספק. כשמישהו חי בספק ומטיל ספק בכל דבר , אין לך מה לעשות כנגדה. לפי הזוהר זה שיא הרצון לקבל. הכלב נובח הב הב כאילו תן לי. עמלק זה המן, איני מוכן להתחייב לשום כיוון. המן זה כוח בנו שכל הזמן שואל שאלות ומטיל ספיקות וזה בנו מטבע הבריאה. כנגד המן צריך כוח בקדושה שמכיל הכל. כתוב על מורדכי שהיה יהודי (שבט יהודה) וגם ימיני (שבט בנימין)
כדי להביא גאולה צריך גם משיח בן דוד – יהודה וגם משיח בן יוסף – בנימין.
במורדכי יש את שתי הכוחות האלה.
כשאדם מתחיל להכניס את אסתר לחייו. המשמעות שהוא מתחיל להכניס קדושה. אך לא ניתן להכניס קדושה בלי שתיכנס במקביל גם טומאה. ולכן שולחים לו גם ניסויים.
במגילה זה בא לידי ביטוי בכך שכשאסתר נכנסת לחייו, אחשוורוש מגדל גם את המן.
כעת עומדות בפנינו שתי דרכים:
דרך אסתר – זה דרך שאדם בוחר ללכת אחרי השם בהסתר ובאמונה (לא בידיעה) ומתוך בחירה. זו דרכם של צדיקים. הוא מחפש ללכת אחרי השם בתמימות ובאמונה ולא בשכל והבנה. "לעולם יהה אדם מעורר השחר ולא השחר מעורר אותו" . המשמעות היא שאדם צריך ללכת אחרי השם גם בשחור, לחפש את השחור ולקבלו באהבה אז הוא נהפך לשחר.
דרך המן - המן אומר תלך אחרי השם בדעת – תעשה רק מה שאתה יודע ומבין. לפי חז"ל הויכוח כאן הוא על מה אתה משתית את החיבור לבורא האם זה מושתת על אמונה טהורה ללא תנאים או על אינטרס וידיעה והבנה.
אנו נתקן את עץ הדעת, כאשר ניגמל מההתמכרות שלנו לדעת. אומרים חז"ל אנו רוצים שתשתכר כדי שתטעם מה זה להיגמל מהדעת. הקב"ה גנז את המלכות דמלכות דמלכות, שנקרא רדלא כי שם האדם לא יכול לתקן. לשם אי אפשר להגיע בקביעות לפני גמר התיקון.
יחד עם זאת הקב"ה נתן לנו פטנט עם הגפן. בפורים תהיה שיכור, ומרמז שבמקום של אמונה טהורה גם הדברים הנבזיים ביותר מקבלים תיקון.
ויכוח זה הוא גדול ונוקב ואחשוורוש מתלבט תוך כדי המשתה. כך גם האדם נזרק בין העולם הגשמי והרוחני. במקום של אמונה פשוטה אתה מגלה שכל מסכת חייך זה הכנה לעונג שהקב"ה מייעד לך לעתיד לבוא.
ביום כיפורים יש שעיר לעזאזל לשעיר לשם יש הבחנה ברורה בין רע וטוב בין קדושה וטומאה.
בפורים אומרים שהדרגה היותר גבוהה זה להפוך את אותו שעיר לעזאזל (עם ישראל) לשעיר לשם. זה לראות שהכל אחד הטוב והרע. וזה נקרא תשובה מאהבה.
וכל הזדונות והמסיכות הם חלק מהסיפור שבנית. "רשע יכין צדיק ילבש"
הרשע מכין את הכלי, כל אחד מאיתנו נולד עם הרע אך באחדות מזהה שהרשע שבו הכין כלים לצדיק שבו שיבוא אחר-כך.
אם היו שואלים את הצדיק היה אומר שהוא לא רוצה דבר. וכך אי אפשר להביא גאולה.
אם אדם לא היה נולד רע ומפתח את הרצון לקבל הגדול שבו, הוא לא היה נהנה מהטוב שהקב"ה הכין לו.
כשהנשמה מזהה שהכל אחד והכל מתחבר, זו שמחה הכי גדולה בשבילה ואין לה תענוג יותר גדול מזה שהוא רואה את מציאות האחדות.
לכן בחודש האחרון מבקשים שתראה בשמחה איך הכל היה לטובתך בשנה. אז היתה לך שנה טובה.
המצוות שיש בפורים לעשות כדי לזכות בכלים אתם ניתן להגיע לשמחה מוחצנת :
א. קריאת מגילה. כנגד הכתר.
ב. מתנות לאביונים. לפחות 2 מתנות ל-2 אביונים. (מאפה ומשקה) כנגד הדעת.
ג. משלוח מנות לאדם אחד.כנגד תפארת.
ד. משתה פורים עם יין ובשר. במהלך היום. כנגד המלכות. הכוונה במשתה לקנות אמונה פשוטה בשם מתוך שחרור מכבלי הדעת.
כל אלה דרגות בעלייה שאדם קונה.

עוד על פורים לפי קבלה

הדפסה שלח לחבר חזרה לראש העמוד

אפסייט - בניית אתרים בניית אתרים אפסייט